Month: November 2013

ช่องทางในการขายแบบOFF LINE ก็ยังขายได้

แม้ว่าในปัจจุบันการ ขายออนไลน์กำลังได้รับ ความนิยมนิยมในการที่จะขาย เป็นอาชีพเสริมก็ได้หรือจะขาย เป็นอาชีพหลัก สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับ พ่อค้าแม่ค้าเป็นจำนวนมาก บางคนทำเป็นอาชีพเสริม และมีรายได้ที่มากกว่าอาชีพหลัก ด้วยซ้ำไป แต่ช่องทางในการขายออนไลน์ ก็ไม่ใช่ช่องทางเดียว ที่หลายต่อหลายคนนิยม ในการที่จะจัดจำหน่ายสินค้า ยังมีช่องทางในการจัดจำหน่าย แบบดั้งเดิมก็คือการขายสินค้า แบบOFF LINE นั่นเอง การขายสินค้าออนไลน์