Month: January 2010

พอเปลี่ยนเข้ามา ขายสินค้าออนไลน์ก็ไม่จำเป็น ต้องจ้างใคร

เชื่อได้ว่าหลายต่อหลายคน อยากจะลองเข้ามาเป็น พ่อค้าแม่ค้าดูบ้าง แต่ด้วยความไม่สะดวก ในเรื่องของการดำรงค์ชีวิตหรือไม่สะดวก ในหน้าที่ของหน้าที่การงาน ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะรับ เสื้อผ้าหรือรับสิ่งของใดๆ มาขายแบบOFF LINE ได้ แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป อินเตอร์เน็ตเข้ามามีส่วนสำคัญ ในการที่จะทำให้เรา เข้าถึงการขายสินค้า ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะเราสามารถ ขายสินค้าออนไลน์ได้โด ยไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลา ไปเปิดหน้าร้าน ทำงานประจำ