Month: February 2013

ยิ่งมีสถานการณ์โควิด ก็ยิ่งทำให้การขายออนไลน์ ได้รับความนิยม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อโรคนะอย่าง โควิด-19 นั้น ทำให้หลายต่อหลายคน ไม่ได้นิยมในการไปเดินเลือกหา สินค้าและบริการด้วยตนเอง ไม่ได้นิยมในการไปทาน ข้าวข้างนอกอีกต่อไป ซึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ คนได้รับและเข้าถึงสินค้าและบริการ ได้มากยิ่งขึ้นก็คงจะเป็น เรื่องของการซื้อสินค้าออนไลน์นั่นเอง ยิ่งสถานการณ์ที่ผ่านมา จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า หลายต่อหลายคนปรับตัว ให้เข้ากับการซื้อสินค้า ออนไลน์มากกว่า ที่จะพาตนเองไปสู่บริเวณพื้นที่ ที่มีความอันตรายนั่นเอง