Category: วิธีการเลือกซื้ออุปกรณ์กีฬา

การเลือกไม้แบดมินตันที่ถูกต้อง

ไม้แบดมินตันหรือไม้แร็กเกตเป็นอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาแบดมินตัน เป็นเหมือนอาวุธคู่กายของนักกีฬา โดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน คุณจำเป็นจำต้องมีไม้แบดมินตันที่มีคุณภาพดี จับถนัดมือ สำหรับหลักในการเลือกพอสรุปได้ดังนี้ 1. เส้นเอ็นที่ใช้ขึงต้องตึง ไม่หย่อน วิธีการตรวจสอบให้ลองใช้เอ็นตีที่บริเวณฝ่ามือ ถ้ามีความยืดหยุ่นดีแสดงว่าเอ็นเส้นนั้นขึงตึง หรือลองใช้นิ้วกรีดในลักษณะลากจากด้านล่างขึ้นด้านบน ถ้าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงสูงก็จะหมายความเอ็นเส้นนั้นขึงมาตึงใช้ได้ ขนาดของเส้นเอ็นที่มีขนาดเส้นเล็กจะมีแรงในการสปริงได้ดีกว่าเส้นเอ็นที่มีขนาดใหญ่ 2. วัสดุที่ใช้ทำไม้จับแร็กเกตต้องไม่บิดเบี้ยว ปัจจุบันไม้แร็กเกตทำมาจากวัสดุหลายชนิด อาทิเช่น ไม้ โลหะ