วิธีเลือกดาบที่ใช้ในกีฬาฟันดาบ

อุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในกีฬาฟันดาบก็คงไม่พ้นดาบ โดยดาบที่ใช้สำหรับการฝึกซ้อมและการแข่งขันอาจจะแตกต่างกัน แต่โดยมากแล้วเพื่อความถนัดผู้แข่งขันนิยมใช้ดาบเล่มที่ใช้ในการฝึกซ้อมนำมาแข่งขันด้วย เพราะจะให้ความรู้สึกจับถนัดมือ แต่ก็ขึ้นอยู่กับนักกีฬาบางคนที่จะสามารถใช้ดาบได้เหมือนกันทุกเล่ม สำหรับดาบที่ใช้กันในปัจจุบันก็จะได้แก่

1. ดาบฟอยล์ (The Foil) เป็นดาบที่มีน้ำหนักเบาสุดโดยรวมประมาณ 200 กรัม ใบมีความยืดหยุ่นที่ 5.5-9.5 เซนติเมตร ใบดาบคงตัวและมีความยาว 70 เซนติเมตร การแข่งขันกันด้วยดาบชนิดนี้ผู้เล่นจะต้องมีความคล่องตัวและความไว

2. ดาบเอเป้ (The Epee) เป็นดาบที่มีน้ำหนักมากที่สุด มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 700 กรัม ปลายดาบต้องตรงและชี้ไปที่คู่ต่อสู้อยู่ตลอดเวลา การใช้ดาบชนิดนี้ผู้เล่นต้องมีข้อมือที่แข็งแรง เพื่อให้สามารถกำหนดทิศทางของดาบได้ดี

3. ดาบซาเบอร์ (The Sabre) มีน้ำหนักอยู่ประมาณ 500 กรัม สำหรับดาบซาเบอร์จะเป็นดาบที่เน้นและให้คะแนนจากการฟันเป้าหมาย แต่จะมีการแทงบ้างเป็นครั้งคราวแล้วแต่จังหวะในการแข่งขัน

โดยในช่วงเริ่มต้นโค้ชหรือครูผู้ฝึกสอนจะให้นักกีฬาใช้ดาบฟอยล์ในการฝึกซ้อม เพราะเป็นดาบที่เบาสุด เมื่อสามารถเล่นได้อย่างคล่องแคล่วและมีความว่องไวมากยิ่งขึ้นก็จะเปลี่ยนให้ฝึกซ้อมกับดาบประเภทอื่น ดังนั้นส่วนใหญ่แล้วนักกีฬาฟันดาบก็จะมีดาบทั้ง 3 เล่ม เก็บไว้ในครอบครอง แต่ถ้ายังไม่มั่นใจในการเลือกซื้อควรขอคำแนะนำจากโค้ชหรือผู้รู้ เพื่อให้คุณเลือกดาบได้ถูกต้องและเหมาะสมกับกีฬาฟันดาบ

Leave a Reply