วิธีการเลือกคันธนูในกีฬายิงธนู

กีฬายิงธนูเป็นกีฬาที่ใช้อุปกรณ์ไม่มาก มีคันธนูเป็นอุปกรณ์สำคัญ โดยคันธนูที่ดีจะมีส่วนในการช่วยปรับทิศทางการยิงลูกธนูได้ นักกีฬาส่วนใหญ่จะเลือกใช้คันธนูที่ทำการฝึกซ้อมในการแข่งขันด้วย เพื่อจะได้ชินและถนัด คันธนูที่ใช้จะมีอยู่ด้วยกันหลายขนาด วิธีการเลือกที่ดีที่สุดคือผู้เล่นควรเลือกด้วยตัวเองและทำการทดสอบดูว่าเรายกคันธนูรวมทั้งสามารถน้าวสายได้เพียงใด โดยมีวิธีในการเลือกดังนี้

1. ทดลองน้าวสาย โดยให้น้าวมาถึงจุดน้าว ถ้าทำมุมประมาณ 125-135 องศา ถือว่าคันธนูคันนั้นเหมาะสำหรับผู้เล่น สามารถเลือกมาใช้ฝึกฝนได้

2. การทดสอบน้ำหนักและแรงน้าว โดยให้น้าวมาที่แก้มค้างไว้สักพัก ก็จะทำให้รู้ว่าคันธนูมีน้ำหนักพอที่ผู้เล่นจะรับได้หรือไม่

3. ขนาดทั่วไปของคันธนูที่เหมาะสำหรับผู้เล่นแต่ละประเภท เช่น เด็กที่เริ่มต้นฝึกให้เลือกใช้ที่มีน้ำหนักแรงน้าวอยู่ประมาณ 15 – 20 ปอนด์, ผู้หญิงให้เลือกใช้แบบที่มีน้ำหนักแรงน้าวอยู่ประมาณ 20 – 25 ปอนด์ สำหรับผู้ชายให้เลือกใช้แบบที่มีน้ำหนักแรงน้าวอยู่ประมาณ 25 – 30 ปอนด์ เป็นต้น

การเลือกคันธนูที่เหมาะกับผู้เล่นจะช่วยให้สามารถยิงลูกธนูออกไปได้แม่นยำยิ่งขึ้น แต่ถ้าไม่แน่ใจควรศึกษาข้อมูลต่างๆ หรือสอบถามจากโค้ชผู้สอนให้เป็นผู้ช่วยเลือกคันธนูให้แกเรา ซึ่งโค้ชจะเป็นผู้ชำนาญในการเลือกและรู้ว่าแบบไหนเหมาะกับผู้เล่น แต่สิ่งสำคัญที่สุดนอกจากคันธนูแล้วการฝึกฝนเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอก็ช่วยให้ผู้เล่นสามารถยิงธนูได้ตรงเป้าและแม่นยำ

Leave a Reply