การเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในกีฬาฟันดาบ

กีฬาฟันดาบจะเป็นกีฬาที่ใช้อุปกรณ์ในการแข่งขันไม่แตกต่างไปจากกีฬาประเภทอื่นมากนัก และสำหรับการแข่งขันจะสามารถจัดได้ทั้งในที่แจ้งและในที่ร่ม โดยจะแยกการแข่งขันออกเป็นเภทชายและประเภทหญิง นอกจากนี้ยังมีการแบ่งออกเป็นประเภทบุคคลและประเภททีมกันอีกด้วย สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการแข่งขันจะมีดังนี้

1. ชุดนักกีฬา ต้องเป็นชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าที่มีเนื้อเหนียวลักษณะคล้ายผ้าดิบและต้องมีเนื้อผ้าที่ไม่ลื่นมาก ตัวเสื้อจะเป็นเสื้อคอตั้งสีขาว มีเครื่องป้องกันภายในที่เรียกว่า Plastron สวมหน้ากาก และถุงมือ สำหรับในส่วนของถุงมือต้องมีผ้าบุที่บริเวณฝ่ามือเล็กน้อยเพื่อเป็นการป้องกันและต้องมีความยาวไม่เกินข้อศอก นอกจากนี้แล้วยังต้องมีเสื้อเกราะโลหะสวมในการแข่งขันประเภทดาบฟอยล์และเอเป้ สำหรับผู้หญิงการแข่งขันประเภทฟันดาบฟอยด์จะต้องสวมเครื่องป้องกันทรวงอกไว้ด้านในของเสื้อเกราะด้วย

2. อุปกรณ์ดาบ สำหรับดาบที่ใช้ในการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ดาบฟอยล์ (The Foi ), ดาบเอเป้ (The Epee) และดาบซาเบอร์ (The Sabre) การเลือกใช้ถ้าเริ่มฝึกจะเป็นดาบฟอยล์ เพราะมีน้ำหนักเบากว่าดาบประเภทอื่น และมีความยืดหยุ่นดี

กีฬาฟันดาบเป็นกีฬาที่ประยุกต์มาจากการใช้ดาบของคนโบราณ ซึ่งชาติที่มีชื่อเสียงในกีฬาประเภทนี้จะได้แก่ อิตาลี ฝรั่งเศส และโรมาเนีย เป็นต้น สำหรับในประเทศไทยกีฬาฟันดาบก็มีหลายฝ่ายที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน สำหรับการเลือกซื้อชุดหรืออุปกรณ์ควรเลือกในร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับกีฬาฟันดาบโดยเฉพาะ เพื่อให้คุณได้อุปกรณ์ที่ถูกต้องและได้คำแนะนำที่ดีจากผู้ขาย

Leave a Reply